به من بگو و من فراموش خواهم‌کرد، به من بیاموز و ممکن است به خاطر بسپارم، من را درگیر کن و یاد می‌گیرم.

بنجامین فرانکلین photo

بنجامین فرانکلین

همه انسان‌ها فعالیت را دوست دارند! دوست دارند گشت و گذار کنند، احساس کنند، با افراد جدید ملاقات کنند و تجربیات جدید داشته باشند. این اصول یادگیری فعال و اکتشافی است. اگر از روش‌های گوناگونی جهت آموزش مهارت‌ها استفاده شود، افراد یادگیرنده‌های فعال‌تر و مشتاق‌تری خواهند­بود. به تعبیر دیگر، این شعار ماست: یادگرفتن بوسیله انجام دادن.

در یادگیری فعال هدف تنها کسب علم و دانش نیست. بلکه با درگیرکردن فرد در یادگیری، این علم به مهارت تبدیل خواهد شد و فرد همواره می‌تواند از این مهارت و توانمندی در موقعیت‌های مختلف استفاده کند.

سه قدم اصلی و مهم در یادگیری فعال: 1- انجام دادن، 2- تامل کردن و 3- به کار بردن مفاهیم یاد گرفته­‌شده می‌باشد. در این میان، چندین مرحله وجود دارد که در برنامه‌های خانه مهارت زندگی، مهارت‌­آموزان با توجه به سبک یادگیری فعال و اکتشافی به مرحله آخر آن می‌رسند؛

خواندن

شنیدن

دیدن

دیدن و شنیدن

گفتن

گفتن و انجام‌دادن

فراگیران تقریبا ۱۰ درصد از چیزی را که می‌خوانند، به یاد­ خواهند­داشت. استفاده از کاربرگ‌ها و تصاویر و جداول در طرح درس‌ها ما را به این هدف می‌رساند.

فراگیران تقریبا ۲۰ درصد از چیزی را که می‌شنوند، به یاد خواهند داشت. به ­‌همین‌ ­خاطر تلاش شده‌است تا گفت‌وگوهای یک‌ طرفه در طرح‌­درس­های خانه‌­مهارت، به حداقل برسند تا فراگیران هم درگیر آموزش شوند.

فراگیران تقریبا ۳۰ درصد از چیزی را که می‌بینند، به­‌یاد خواهند­داشت. نمایشگاه‌ها، پوسترها و تصاویر، عامل مهمی در یادگیری هستند که این امر در کلاس‌ها رعایت می‌شود.

وقتی که فراگیران مطالب جدیدی را می‌بینند و می‌شنوند، تقریبا ۵۰ درصدش را به یاد خواهند داشت. دیدن نمایش، دیدن فیلم و شرکت در تورهای بازدید حضوری برای برخی مهارت‌ها، راه‌های مختلفی هستند که در آن، اعضا می‌بینند و می‌شنوند. به طور کلی این روش‌ها، روش‌های محبوبی برای آموزش هستند.

فراگیران تقریبا ۷۰ درصد چیزی را که خودشان توضیح می‌دهند، به­‌یاد خواهندداشت. وقتی فراگیران خود بخشی فعال از پروسه یادگیری شوند، میزان یادگیری آن‌ها به شدت افزایش خواهدیافت.

وقتی فراگیران به صورت فعال در “گفتن” و “انجام دادن” دخیل باشند، آن‌ها ۹۰ درصد مطالب را به‌­یاد خواهند داشت. بیشتر افراد با “انجام دادن” بهترین یادگیری را خواهند داشت. در دوره‌های خانه مهارت ­زندگی این امکان فراهم شده که اعضا بتوانند چیزی که یادگرفتند را تمرین و کنکاش کنند.