یکی از فعالیت های اصلی ما در خانه مهارت زندگی، برگزاری کلاس و دوره های اموزشی مهارت های زندگی در قالب های مختلف و دوره تربیت مدرس مهارت های زندگی (TTC) است. بطوریکه علاقه مندان به یادگیری این مهارت ها بتتواند متنناسب با نیاز و شرایط خود در این کلاس ها شرکت کنند.

شرایط برگزاری  دوره ها:

  • دوره های تخصصی آموزشی مهارت ها بنا بر درخواست اشخاص، مهدکودک ها، مدارس، دانشگاه ها، خیریه ها، موسسات، شرکت ها و سازمانها برگزار میشود.
  • ظرفیت برگزاری هر کلاس به علت شرایط کرونا، حداقل 6 و حداکثر 8 نفر است و محل برگزاری میتواند در محل خانه مهارت زندگی و یا محل پیشنهادی باشد.
  • کلیه طرح درس ها در همه سنین به روش یادگیری فعال (Active learning) است به این صورت که اموزش بصورت سخنرانی استاد در کلاس نبوده و از مجموعه ای از فعالیت های گروهی برای تمرین و یادگیری مهارت ها و نهادینه سازی آنها استفاده میشود. به همین علت کلیه کلاسهای خانه مهارت زندگی بصورت حضوری برگزار میشود و امکان برگزاری کلاس بصورت مجازی نیست.