مسئولیت اجتماعی 
یعنی
کسب‌و‌کار شما از دیگران جدا نیست و صرفا راهی برای کسب درآمد به شمار نمی‌رود. کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان و جامعه‌ی محل کسب‌وکار شما همگی تحت تاثیر کسب‌و‌کار و اعمال‌تان قرار می‌گیرند.
پس
شما در قبال آنها مسئولیت دارید و باید دین خود را ادا کنید.
 
 
خانه مهارت زندگی در راستای مسئولیت اجتماعی چه میکند؟
خانه مهارت زندگی با هدف پرورش نسلی توانمد از طریق آموزش مستقیم و غیرمستقیم مهارت زندگی تاسیس شده و در این راستا کار خود را به صورت سازمان NPO به پیش می‌برد. به این صورت که سود حاصل از کلاس‌ها برای ارتقای مجموعه و برگزاری بیشتر کلاس در خیریه‌ها و مدارس محروم صرف می‌شود.

به بیان ساده و خودمانی‌تر فلسفه وجودی خانه مهارت بر اساس مسئولیت اجتماعی است و کل خدمات این موسسه در حوزه CSR قرار میگیرد.
پیشنهاد خانه مهارت زندگی برای سازمان‌ها چیست؟
۱. اگر شما هم مانند خانه مهارت زندگی دغدغه آموزش و سلامت روان جامعه را دارید، میتوانید برای برگزاری کلاس‌ها در مدارس و خیریه‌ها، اسپانسر شده و در کنار این کار ارزشمند، از مزایای CSR نیز بهره مند شوید.
۲. اگر  شما ارائه دهنده خدمات و یا محصولات هستید، میتوانید با ارائه تخفیف جهت استفاده داوطلبین خانه مهارت زندگی برند خود را به عنوان حامی این مجموعه معرفی کرده و ضمن مشارکت در این مسیر ارزشمند، از مزایای  CSR نیز بهره مند شوید.
3.برگزاری کلاس آموزشی مهارت‌های زندگی برای مدیران و کارکنان سازمان
شرکت‌های همراه با خانه مهارت زندگی
تایپو سامانه هوشمند تایپ