و اما مزایا

ایجاد و تقویت اعتماد
با برگزاری کلاس و ارزش گذاری برای سلامت روح مدد جو ها در کنار سلامت جسم، اعتماد و اعتبار برای حامیان خیریه افزایش میابد.
• تاثیر مثبت در دیدگاه حامیان مجموعه
• پر رنگ شدن ارزش های مجموعه

ارتقای کیفیت زندگی
اموزش مهارت های زندگی یکی از مهمترین ابزاری است که به فرد کمک میکند در مقابل چالش های زندگی امادگی لازم را داشته باشد . این دانش به افزایش کیفیت زندگی در همه ابعاد روحی و جسمی کمک میکند و همچنین فرد مسیر مناسب خود را با اگاهی بیشتر انتخاب میکند
• جذب و حفظ استعداد
• نیرو های سالم تر

دوره‌های در حال برگزاری
خیریه قلب سفید - 360 درجه - بزرگسال - مددجو
0%
خیریه قلب سفید - خودآگاهی - کودکان - مددجو
0%
خیریه نورالزهرا - عزت نفس - 360 درجه - بزرگسالان - مددکار
0%
خیریه نورالزهرا - خودآگاهی - 360 درجه بزرگسالان - مددجو
0%
خیریه یاوران ایتام - خودآگاهی - 360 درجه - بزرگسالان - پرسنل خیریه
0%
خیریه کمک - فرزندپروری - بزرگسالان - مددجو
0%
خیریه کارافرینان ارا - خودآگاهی - 15 تا 19 سال - مددجو
0%