TTC مخفف عبارت (Teacher Training Course) به معنی دوره تربیت مدرس می باشد. این دوره ویژه علاقمندان به تدریس می باشد و متقاضیان با شرکت در این دوره ها در کنار یادگیری تکنیکها و مبانی پیشرفته تدریس، با جدیدترین شیوه های رایج آموزشی در دنیا آشنا می شوند.و اصول ارتباط و مدیریت کلاس را یاد میگرند، این دوره علاوه بر آموزش تئوری های تدریس، با ایفای نقش و فعالیت های عملی مهارت تدریس را در مهارت آموزان تقویت می کند. در انتهای دوره مدرک معتبر تدریس (TTC) به فراگیران داده می شود. همچنین نفرات برتر این دوره می توانند در صورت تمایل به جمع مدرسین خانه مهارت بپیوندند.

ضرورت آموزش تربیت مدرس

مبحث آموزش همواره اهمیت خاصی داشته است زیرا آموزش است که منجر به ارتقای سطح دانش، مهارت، تغییر و یا بهبود نگرش و موجب توانمندی و بهبود عملکرد افراد خواهد شد. از دیرباز نظریات مختلفی در رابطه با یادگیری و شیوه های آموزش وجود داشته است که هر کدام به شیوه ایی متفاوت تدریس و یادگیری را تبیین کرده‌اند اما با پیشرفت جوامع و شناخت علمی انسان و آزمودن روش های گذشته، اصول و روش های تدریس نیز تغییر یافتند. و دیگر مانند زمان های گذشته نیست که تنها محوریت با مدرس و یادگیری دانش باشد بلکه امروزه درگیر کردن خود فراگیران و کسب مهارت مهم است.
پژوهش ها نشان داده اند که تحقق نتایج و منافع آموزش ارتباط مستقیمی با توانایی علمی و مهارت مدرس دارد. و یک مدرس علاوه بر ویژگی های فردی همچون ارتباط و تعامل بین فردی، رهبری، صبوری، خلاقیت و مشتاق و با انگیزه بودن نیازمند مهارت یابی در حیطه تدریس و تسهیلگری و اصول مدیریت کلاس و یادگیری فعال می باشد.
اگر در هر سیستم آموزشی، مانند مدرسه، آموزشگاه ، کارگاه های آموزشی خواهان بهبود عملکرد فراگیران و ارتقا مهارت آنان هستیم باید روش های جدید و به روز علمی را در حیطه تعلیم وتربیت و تدریس دریابیم.

تفاوت دوره تربیت مدرس خانه مهارت با دیگر دوره ها

در دوره تربیت مدرس خانه مهارت زندگی با توجه به علم روز و منابع دانشگاه های معتبر فعالیت ها به گونه ای طراحی شده اند که تمامی جوانب لازم برای برگزاری یک دوره و مدیریت کلاس را در جهت رسیدن به یادگیری حداکثری و همکاری اعضا آورده شده است. از ویژگی های یک تسهیل گر و مربی گرفته تا سبک های یادگیری و اصول و فنون آماده سازی و ایجاد انگیزه در فراگیران.
همچون سایر دوره ها در این دوره نیز اصول یادگیری فعال و اکتشافی رعایت می شود و مدرسین از سطح دانش به سطح مهارت می رسند و طی فعالیت های عملی با مباحث آموزشی و چالش های کلاس آشنا می شوند. این دوره فرصتی را در اختیار علاقه مندان به تدریس قرار می دهد که تنها یک مدرس نباشند بلکه در مرحله اول یک تسهیل گر باشند که در کنار افراد مسیر یادگیری و توانمند شدن آنها را طی میکنند.

عناوین دوره تربیت مدرس
 • راه‌های ایجاد رابطه‌ی مثبت با فراگیران مهارت‌های ارتباطی لازم برای یک مدرس
 • فراگیری مهارت‌های زندگی در جهت تدریس
 • آشنایی با انواع بازی‌ها ( آموزشی، تفریحی، نمادی، نمایشی)
 • آشنایی با روش‌های تدریس
 • بررسی و آشنایی با روش‌های نوین تدریس
 • آشنایی با اصول و تکنیک‌های تسهیلگری‌
  اصول و تکنیک‌های مدیریت کلاس
 • آشنایی با زبان بدن و لحن و بیان ‌‌
 • آشنایی با مدل‌های یادگیری و فراگیری مدل
 • یادگیری اکتشافی و فعال
 • آشنایی با الگوی یادگیری تجربی کلب
 • اصول و فنون آماده سازی و ایجاد انگیزه
 • فراگیران مشکل ساز و راه‌های برخورد با آن‌ها
 • روش‌های اداره‌ی کلاس
 • آشنایی با یخ شکن‌ها و فعالیت‌های ورودی کلاس
 • مدیریت زمان و امکانات موجود
 • راهکارهایی برای ارتقای تمرکز بخشی
 • ویژگی‌های طرح درس مناسب
 • آموزش خواندن طرح درس‌های خانه مهارت زندگی
دوره ها