از ویژگی‌های اصلی خانه مهارت زندگی، تلاش برای گسترش فرهنگ کار داوطلبانه است. اینجا بسیاری از فعالیت‌ها را داوطلبین انجام میدهند و حضور داوطلبین مختلف در خانوادهی خانه مهارت، موضوعی است که طی کردن این راه و پیگیری این دغدغه را ممکن کرده است .  
ما اینجا گروه‌های مختلفی داریم که شما می‌توانید در هر کدام که علاقه یا تجربه کار دارید، مشغول بشوید:

گروه محتوا

گروه مارکتینگ

گروه روابط عمومی

گروه رسانه

گروه گرافیک

گروه و غیره...


Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to Elementor\Element_Base::add_link_attributes() must be of the type array, null given, called in /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/zircona-core/includes/elementor/widgets/wgl-demo-item.php on line 291 and defined in /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php:449 Stack trace: #0 /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/zircona-core/includes/elementor/widgets/wgl-demo-item.php(291): Elementor\Element_Base->add_link_attributes('demo_button', NULL) #1 /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(1892): WglAddons\Widgets\Wgl_Demo_Item->render() #2 /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(567): Elementor\Controls_Stack->render_by_mode() #3 /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(708): Elementor\Widget_Base->render_content() #4 /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/in in /home/lifeskil/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php on line 449
وردپرس › خطا

یک خطای مهم در این وب سایت رخ داده است.

دربارهٔ عیب‌یابی در وردپرس بیشتر بدانید.