یه تعریف جامع و کامل از مهارت‌های زندگی

سابقه یا ادبیات موضوع یا ....

 جاش نیست که مقاله بنویسیم . طولانی نباشه…یکم اطلاعات و لینک

 

 

 

 

 

 

انواع مهارت‌های زندگی

تفکر خلاق

تعریف یک خطه تفکر خلاق