صبا معین‌زاد - محتوا
سایه مستوفی - ترجمه
سپیده فلاح - ترجمه
مهدی خاک‌پور - گردهمایی
مهدیه کوچک‌زاده - رسانه
زهرا اکبری - اجرایی
الهام مقدم - رسانه
مهدی خاکی- اجرایی
زهرا خاکی - رسانه
پریسا علی محمدی - آموزش
اهورا کاووسی - آموزش
یاسمن سلمانی-رسانه
زهرا رهنما - گرافیک
ریحانه شفیعی پور - محتوا
محسن حقانی - ترجمه
فاطمه علمایی- محتوا
فاطمه روغنچیان - محتوا
حمیدرضا عتیقی- روابط عمومی
مهدی شاه احمدی - مارکتینگ
زهرا‌گل حاج مولا علی کنی - ترجمه
فاطمه قرآنی - رسانه
سارا جواهریان- گرافیک
سمیه امیری - همراه
نرگس رسولی - گرافیک
حانیه رسولی- سرمایه انسانی
ملیحه تقوی- محتوا
ناهید صادقی- روابط عمومی
علی رضایی- رسانه
علیرضا مختارانی- ویراستار
نیلوفر جباری-تدریس
عرفان شریف زاده-همراه
يیاسمن صمدیه - ماوا
دریا پنام-ترجمه
یاسمن بطحایی-ترجمه
امیرحسین اکبری-همراه
محیا تعلیمی- رسانه
سلیمه صالحی - ترجمه
محمدحسین حقیقتخواه-ارتباط با دانشگاه های خارجی
شکوفه نوشادی-سرپرست روابط عمومی
فاطمه گودرزی- تدریس
محمدحسین هاشمی-همراه
فرزانه نوروزی-تدریس
فریده صادقیان-تدریس
نسیم درایش- تدریس
رویا دهقان-تدریس
صبا نجم الدینی-سرپرست محتوا و اموزش
سینا توبه- رسانه
مبینا مقدم- رسانه
محمدرضا مردانی-رسانه
صدف نوایی-سرپرست رسانه