خانه مهارت زندگی با توجه به مهارت‌های دهگانه سازمان جهانی بهداشت، شیوه‌ نوین اجرا و یادگیری برای مهارت‌های زندگی بر اساس فرهنگ ایران را طراحی کرده است که به منظور رشد قابلیت‏های افراد بر روی مهارت‏های پرورشی مفید و سازنده تمرکز دارد. این برنامه علمی و جامع، به فراگیران کمک می‌کند که استعداد و مهارت¬های فردی، اجتماعی و شغلی خود را کشف کنند تا بتوانند با تکیه بر آنها برای انتخاب هدف¬های فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی، مسیرهای مطمئن¬تری را برگزینند تا به زندگی پربار و رضایت‏بخشی دست پیدا کنند.
این طرح، شیوه «آموزش از طریق عمل کردن» را در تمامی مراحل آموزش و یادگیری مدنظر دارد و و به افراد کمک می‌کند تا کمتر مورد تهاجم چالش¬های روزمره اجتماعی و شغلی واقع شوند و یا حداقل بتوانند در این مواقع تصمیمات و عکس العمل¬های مناسب اتخاذ کنند.
هدف طرح این است که انعطاف¬پذیری، اصول شهروندی، مهارت رهبری، مسئولیت فردی و جمعی و زندگی سالم را از طریق برنامه‌های آموزش تجربی پرورش دهد تا هم خودشان و هم جامعه را از آسیب‌های روانی ـ اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند. همچنین همزمان با بهینه¬سازی عملکرد افراد در خانواده، محل تحصیل، محل اشتغال و جامعه، علاوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی، از طریق ساختن، اجرا کردن و انجام دادن، به افراد فرصت یادگیری داده و به آنها کمک می¬کند تا قابلیت¬های خود را برای زندگی کشف کنند و به کار ببندند.