امروزه با وجود تغییرات عمیق در سبک زندگی، بسیاری از انسان‌ها در برخورد با مسائل مختلف فاقد توانایی‌های لازم و به اصطلاح مهارت‌های اساسی بوده و به همین سبب در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر می‌شوند. با توجه به رشد بسیار سریع علم و دانش در دنیای کنونی، انسان نیازمند سازگاری با این سرعت روز افزون است و چون نمی تواند از آسیب‌های این سرعت و پیشرفت به دور باشد، باید راه‌های مقابله با آن را بیاموزد. انتظار می‌رود انسان امروزی با توان و پتانسیل‌ بالاتری با مسائل برخورد نماید و با اطلاعاتی که در زمینه‌های مختلف دریافت می‌کند، به طور موثر و کارآمدی در جهت حل مشکلات خود گام بر دارد. این امر مستلزم داشتن مهارت‌های زندگی است. این مهارت‌ها به ما کمک می‌کند تا با مشکلات زندگی به شیوه موثر و مثبتی برخورد نموده و به موفقیت‌هایی نائل آییم. بنابراین مهارت‌های زندگی و آموزش موفق آن به افراد، یکی از عوامل عمده گسترش بهداشت روانی در جامعه است.