دوره‌های آموزشی خانه مهارت زندگی بر اساس مخاطب:
4 من

چهار من

ویژه کودک و نوجوان

360 درجه

ویژه بزرگسالان

تربیت مدرس

تربیت مدرس

ویژه معلمین و دانشجویان

فرزند پروری

ویژه والدین

مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که موجب رفتار مثبت و سازگارانه فرد و نیز مقابله موثر او با چالش‌ها و نیازهای زندگی روزمره می‌شوند. از دیدگاه این سازمان، مهارت‌های زندگی همچون سواد خواندن و نوشتن برای هر فرد است. همانگونه که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی امروزی است، برخورداری از مهارت تصمیم‌گیری، مدیریت هیجانات و احساسات، حل مساله، تفکر خلاق و انتقادی، توانایی برقراری ارتباط موثر، توانایی نه گفتن و جرات ورزی و سایر مهارت‌ها برای زندگی در این عصر اجتناب ناپذیر است. افرادی که فاقد چنین مهارت‌هایی هستند، قادر نخواهند بود با چالش‌های روزانه به شکل سالمی برخورد کنند و نسبت به حوادث و مشکلات زندگی به شدت آسیب پذیر خواهند بود.

سازمان جهانی بهداشت (WHO)
درخواست برگزاری دوره

برای مدارس

بیشتر بدانید

برای خیریه‌ها

بیشتر بدانید

برای سازمان‌ها

بیشتر بدانید
دوره در حال برگزاری در خانه مهارت زندگی

برای شرکت در دوره مهارت‌های زندگی لطفا این فرم را تکمیل کنید.