پدر و مادر شدن از نظر جسمانی خسته کننده است، به ویژه در ابتدا؛ همچنین پدر و مادر شدن از نظر روانی طاقت فرساست، به ویژه در هجده سال اول! این بدان خاطر است که فرزند شما با یک کتابچه ی راهنمای کوچک که از شست پایش آویزان شده باشد به دنیا نیامده است. فرزندپروری یک سفر است و شامل اعمال و رفتارهایی است که اختصاصا برای رشد، برقراری ارتباط، آموزش و ارضای نیازها، مراقبت و در مجموع تربیت فرزندان خود انجام می دهید. این تجربه زندگی شما را غنی تر می کند اما واقعا کار دشواری است.

وقتی والدین آینده، ذخیره ژنتیکی خود را ترکیب می کنند، قسمتی از هیجان بچه دار شدن، کشف خصوصیاتی است که به بچه منتقل می شود. در بدو تولد، والدین نمی توانند سرشتی را که دوست دارند خودشان انتخاب کنند، این طبیعی است؛ اما در عین حال بخشی از این روند تربیت است که والدین عهده دار آن هستند. آنچه که در فرهنگ ما تحت عنوان فرزندپروری شناخته می شود همین تربیت کودک است درحالی که کلمه ی فرزندپروری ترجمه ی کلمه ی Parenting است که در واقع معنی آن والدپروری است نه فرزندپروری؛ یعنی برای تربیت فرزندان باید والدین تغییر کنند تا منجر به تغییراتی در فرزندان شود.

ضرورت آموزش فرزند پروری

هیچ پدری به هنگام صبح بیدار نمی شود تا زندگی فرزندش را تیره سازد. هیچ مادری با خود نمی گوید: «امروز اگر فرصتی پیش آید بر سر بچه ام داد خواهم زد.» اغلب والدبن بیشترین تلاش خود را برای ابراز عشق به فرزندانشان انجام می دهند و اشتباهات آن ها غیر عمدی است؛ و گرچه چیزی به عنوان پدر و مادر کامل، وجود خارجی ندارد، ولی والدین می توانند بیاموزند که با کفایت باشند. فرزندپروی با کفایت یک انتخاب است و نیاز به آموزش دارد. این آموزش ها صرف نظر از اینکه کودک شما پسر باشد یا دختر، تک فرزند باشد یا دوقلو یا صاحب چندین خواهر و برادر موثر هستند. اصول فرزندپروری مثبت در تحقیق با گروه های نژادی و اقلیت های مختلف، در خانواده های فقیر و ثروتمند، و در خانواد های طلاق گرفته و جداشده و یا والدین دوباره ازدواج کرده، همواره تایید شده است. همین اصول وقتی شما والدین اصلی باشید یا طفلی را به فرزندی پذیرفته باشید در هر حال صدق می کند. این آموزش ها برای والدینی با فرزندان معمولی و یا فرزندانی با نیازهای خاص نیز کاربرد دارد. یادگیری اصول فرزند پروری مثبت به شما در در فراهم آوردن محیطی امن و غنی برای کودک، ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری کودک، وضع اصول و قواعد به صورت قاطعانه، داشتن انتظارات واقع گرایانه از کودک و مراقبت از خود به عنوان والد تاثیر گذار است.

تفاوت دوره فرزندپروری خانه مهارت با دیگر دوره ها

تفاوت فرزند پروری خانه مهارت با دیگر دوره ها:
• استفاده از روش آموزشی مدیریت والدین PMT
• مرحله ای بودن مهارت ها و تکنینک ها که با روندی مشخص والدین با مهارت های فرزندپزوری آشنا می شوند.
• داشتن تکلیف برای هر مرحله برای بررسی چالش های موجود در خانه
• روش آموزش بر اساس یادگیری فعال که والدین به صورت عمقی و عملی توانمند خواهند شد.
• مدرسین توانمند و با سابقه در حوزه فرزندپروری
• اهمیت هر فرد و مشکلات و مسائل خاص او در فرزندپروری
• آموزش مدیریت رفتار علاوه بر مسائل داخل خانه در بیرون و موقعیت های خاص

عناوین دوره فرزندپروی
 • آشنایی با مشکلات رفتاری کودکان و نحوه‌ی برخورد با آن‌هاایجاد انگیزه تشویق در والدین برای یادگیری PMT
 • آشنایی والدین با لذت بازی
 • آشنایی با اشتباهات رایج فرزندپروری
 • آشنایی با چهار خطای فرزندپروی
 • تعامل مثبت با کودک: وقت ویژه، گفتگو، محبت
  آشنایی با تحسین و توجه مثبت
 • قانون‌گذاری و اجرای قوانین
 • سیستم‌های پاداش‌دهی و جدول رفتاری
 • آشنایی با روش نادیده گرفتن و زمان سکوت
 • آگاهی از تاثیر تحسین روی رفتار افراد
 • آشنایی والدین با نحوه‌ی صحیح دستور‌ دادن
 • بررسی شیوه‌های حل مساله والدین
 • حفظ آرامش در عصبانیت
دوره ها