سوالات متداول متقاضیان تدریس

خیر. مدرسین خانه مهارت زندگی حتما باید تحصیلات آکادمیک در زمینه روانشناسی یا رشته‌های مرتبط داشته باشند.

بله، در صورتیکه شورای مدرسین در ایونت گزینش مدرس توانایی شما در انتقال مفاهیم را تایید کنند، شما میتوانید طبق روند انتخاب مدرسین، از مدرسین خانه مهارت زندگی باشید.

از برنامه‌های خانه مهارت زندگی، برگزاری کلاسهای مهارت زندگی در همه استان‌های ایران است. در صورت فراهم شدن شرایط برگزاری کلاس در آن شهر و تایید شما برای تدریس، از شما به عنوان مدرس خانه مهارت زندگی برای تدریس دوره‌ها دعوت خواهد شد.

خیر، طرح درس‌های خانه مهارت زندگی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و طبق قرارداد، شما موظف به اجرای همان طرح درس هستید.

اگر سوال دیگری دارید، خوشحال می‌شویم با ما در ارتباط باشید...