پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

فرزندپروری کودک

فرزندپروری نوجوان

 • آشنایی با مشکلات رفتاری کودکان و نحوه ی برخورد با آن‌ها
 • آشنایی با اشتباهات رایج فرزندپروری
 • آشنایی با چهار خطای فرزند پروی
 • تعامل مثبت
 • آشنایی والدین با نحوه‌ی صحیح دستور دادن
 • چارت رفتاری
 • بررسی شیوه‌های حل مساله والدین
 • حفظ آرامش در عصبانیت
 • نادیده گرفتن یا بی‌توجهی
 • آَشنایی با ویژگی‌های دوران نوجوانی
 • چگونگی برخورد با چالش‌های دوران نوجوانی
 • آشنایی با گام‌هایی برای ارتباط بهتر با نوجوانان

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری