طبق باورهای خانه مهارت زندگی، همه ی انسان‌ها لایق یادگیری مهارت‌های زندگی برای داشتن زندگی بهتر  هستند! بدون در نظر گرفتن شرایط مالی، فرهنگی، دینی و…و از انجا که گروه‌های کمتر برخورداردر جامعه مثل کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، کودکان کار، کودکان بدون اوراق هویتی، زنان سرپرست خانوار و …با وجود نیاز به یادگیری این مهارت‌ها برای افزایش توانمندی و مقابله با شرایط سخت زندگی، بعضا حتی امکان حضوردر مدارس و تحصیل را هم ندارند، خانه مهارت زندگی با همکاری با موسسه‌های خیریه و NGO های فعال در این زمینه، کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی را برای این گروه از علاقه‌‌مندان نیز برگزار می‌نماید.