خانه مهارت زندگی با توجه به برنامه ارتقا سلامت سازمان جهانی بهداشت و برنامۀ جهانی 4-اچ، با همکاری دانشگاه ایالتی میشیگان و دانشگاه شهید بهشتی، شیوه‌ نوینی را جهت  تدریس و یادگیری مهارت‌های زندگی برای کودکان بر اساس فرهنگ ایران طراحی کرده است. این برنامه علمی و جامع با عنوان چهار من به فراگیران کمک می‌کند که استعداد و مهارت‌های فردی، اجتماعی و شغلی خود را کشف کنند تا بتوانند با تکیه بر آن‌ها برای انتخاب هدف‌های فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی، مسیرهای مطمئن‌تری را برگزینند و به زندگی پربار و رضایت‏بخشی دست یابند.

4 من
ضرورت آموزش چهار من (4M)

چهار من (4M)، شیوه «آموزش از طریق عمل کردن» را در تمامی مراحل آموزش و یادگیری مدنظر دارد و به افراد کمک می‌کند تا کمتر مورد تهاجم چالش‌های روزمره اجتماعی و شغلی قرارگرفته و یا حداقل بتوانند در این مواقع تصمیمات و عکس‌العمل‌های مناسبی اتخاذ کنند.
هدف از  طرح این است که انعطاف‌پذیری، اصول شهروندی، مهارت رهبری، مسئولیت فردی و جمعی و زندگی سالم را از طریق برنامه‌های آموزش تجربی پرورش دهد تا افراد بتوانند خود و جامعه را از آسیب‌های روانی-اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی فردی و اجتماعی را ارتقاء بخشد. همچنین همزمان با بهینه‌سازی عملکرد افراد در خانواده، مدرسه و جامعه،  موجب رسیدن  آنها به آرامش و تعادل در زندگی میشود. یادگیری این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کند تا قابلیت‌های خود را برای زندگی بهتر کشف کرده و به کار ببندند.

تفاوت چهار من (4M) با دیگر دوره‌ها

توجه به ویژگی‌های هر گروه سنی:

در طراحی این دوره به ویژگی‌های رشدی هر سن و دغدغه‌های مربوط به آن توجه شده و هر مهارت با ضریب مخصوص و اهداف مشخص در هر دوره سنی دنبال می‌شود، در کنار توجه مخصوص به هر مهارت در هر جلسه از کلاس، برخی مهارت‌ها مانند عزت نفس، کارتیمی و ...که نیاز به تمرین بیشتری دارند، همواره در طول دوره مدنظر قرار داشته و در رفتار مدرس و اصول مدیریت کلاس در نظر گرفته میشوند.

توجه به رشد همه جانبه:

در برنامه‌ریزی این دوره، به رشد همه‌جانبه فرد در تمامی حیطه‌های زندگی توجه شده است. با شرکت در این دوره، مهارت‌آموزان علاوه بر رشد در حیطه فردی،  مهارت‌های ارتباطی-اجتماعی، دو مهارت‌های مربوط به پیشرفت تحصیلی و شغلی را نیز  فرا می‌گیرند و نسبت به کشور و جهان مسئولیت‌پذیرتر خواهند شد.

تشکیل پروفایل:

از ابتدای شروع دوره علاوه بر گزارش‌های کلاسی که از نظر آموزشی و روانشناسی بر آن‌ها نظارت می‌شود، مدرسین روانشناس ما یک فرم اطلاعاتی ویژه هر فراگیر (پروفایل) را تکمیل می‌کنند تا با توجه به خلق‌وخو و نقاط قوت و ضعف ،روند مناسب برای رشد او در بستر کلاس را فراهم کنند. این فرم تا پایه‌های تحصیلی بالاتر همواره تکمیل شده و روند رشد هر فراگیر  از کلاس اول ابتدایی تا پایان حضور در  دوره‌ بررسی و تحلیل خواهد شد.

تعریف هر یک از مهارت های چهار من (4M)

من با من

من با ما

من با محیط

من با مسیر

شامل مهارت‌هایی است که به درون افراد و توانمندی‌های فردی می‌پردازد.

 1. سلامت فردی و الگوی زندگی سالم
 2. پیشگیری از بیماری‌ها 
 3. مراقبت شخصی 
 4. مدیریت استرس 
 5. تاب‌آوری
 6. مدیریت هیجان
 7. خودانگیزی
 8. مسئولیت‌پذیری فردی
 9. خود‌نظمی  
 10. عزت‌نفس
 11. شخصیت 

به روابط فرد و مهارت‌های اجتماعی می‌پردازد:

 1. کار تیمی 
 2. تلاش همگانی تیمی 
 3. تعاون و همیاری
 4. مشارکت در کار خیر 
 5. نگرانی برای دیگران
 6. رابطه موثر و مغذی 
 7. همدلی 
 8. شریک شدن 
 9. رهبری
 10. ارتباط موثر فردی و گروهی 
 11. مهارت‌های اجتماعی 
 12. حل اختلاف و مدیریت تعارض
 13. پذیرش تفاوت 

فرد را در جهت شهروندی و انسانی مسئولیت‌پذیر نسبت به کشور و دنیا سوق می‌دهد:

 1. استفاده خردمندانه از منابع
 2. مهارت‌های کسبوکار
 3. شهروندی مسئولیت‌پذیر بودن
 4. یادگیری در بستر خدمات اجتماعی

شامل مهارت‌هایی می‌شود که در محیط کار و پیشرفت‌های تحصیلی و کاری فرد لازم است :

 1. برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی
 2. مشاهده و ثبت اطلاعات
 3. هدف‌گذاری
 4. تفکر نقادانه
 5. حل مسئله
 6. تصمیم‌گیری
 7. چگونه آموختن